Reconstructie van locomotiefloods: Verlenging van spoor 10 (september 2021)

De plannen voorzien in een verlenging van spoor 10 tot ongeveer 13 meter voorbij de achterwand van de locomotiefloods. Een overeenkomstige poort moet later in de achterwand van de locomotiefloods worden aangebracht. In de ruimte die door het spoor wordt ontsloten, staan momenteel een draaibank en een embossing-polijstmachine voor wielstellen opgesteld. Dit maakt het mogelijk om assen die via de assengoot in de sporen 1 en 2 zijn verwijderd, via de draaitafel direct voor deze machines uit te rollen en te verwerken. Ter voorbereiding van de aanleg van het spoor werd dit gebied afgegraven, zodat later een onderbouw van mineraal beton kon worden aangelegd waarop het spoor zou worden aangelegd. Vooraf werd een kabelgoot geïnstalleerd als doorgang onder spoor 10 om in de toekomst verdere leidingen (water, riolering, elektriciteit, telecommunicatie) achter de locomotiefloods te kunnen leggen zonder het spoor opnieuw te moeten verwijderen.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.