Reconstructie van locomotiefloods: Onderzoek en bodemdeskundigheid (september 2021)

De aanleg van het spoor is nu definitief gepland voor begin oktober 2021. Ze zullen worden uitgevoerd door een extern bedrijf. In een voorbereidende vergadering werd bepaald welke voorbereidende werkzaamheden door ons moesten worden verricht en hoe de bouwplaats moest worden opgeleverd. Enerzijds moest de plaats van de assen van de nieuw te bouwen sporen 9 tot en met 11 nauwkeurig in het terrein worden aangegeven. Daartoe werd een landmeetkundig bureau belast met het aanbrengen van de markeringen op de nieuw aangelegde funderingen, te beginnen bij het midden van de draaischijf. Anderzijds moest het draagvermogen van de ruwe grond in het bouwgebied worden gecontroleerd, aangezien deze tijdens het bouwproces tot dusverre gedeeltelijk was opgevuld, gedeeltelijk was verwijderd en herhaaldelijk was geëgaliseerd en verdicht. Een ingenieursbureau voor geotechniek was twee dagen ter plaatse met twee medewerkers en voerde statische drukproeven uit en inspecteerde en doorliep de bouwplaats.

Wij danken de volgende bedrijven voor hun steun:

  • Vermessungsbüro Gläßer, Darmstadt (Het uitvoeren van de landmeetkundige werkzaamheden)
  • Geotechnik Gündling, Darmstadt (Het uitvoeren van de drukplaat compressie testen)

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.