Reconstructie van locomotiefloods: Productie van de fundering voor de scheidingswand (augustus tot september 2021)

Nadat de stalen steunen waren geïnstalleerd en uitgelijnd, werd de wapening op de scheidingswand gelegd. Aangezien ook hier de bestaande fundering gedeeltelijk kon worden gehandhaafd en alleen het bovenste gedeelte en de zichtbare basis nieuw moesten worden gebetonneerd, werd een vlakke fundering aangebracht en konden de werkzaamheden snel worden voortgezet. Het maken van de bekisting nam meer tijd in beslag, aangezien deze individueel aan de plaatselijke omstandigheden moest worden aangepast. De bekisting was van hout. Op het gebied van de latere sokkel moest bijzonder schoon worden gewerkt om een onberispelijk blootgesteld betonoppervlak te verkrijgen.

De betonneerwerkzaamheden vonden plaats op 24 en 25 september. Op vrijdag werd de puntfundering gestort en werd het niet zichtbare gedeelte van de fundering van de scheidingswand voorgestort. Deze methode was nodig omdat de fundering L-vormig is. Om het in één stuk te kunnen betonneren, had een bekisting moeten worden geplaatst en met gewichten worden verzwaard of in de grond worden verankerd. Door in twee stappen te werken, kon deze inspanning worden bespaard, maar zaterdag moest er nog een betonlevering plaatsvinden. Tijdens het betonstorten waren op beide dagen talrijke helpers van de vereniging in dienst. De tweeweggraafmachine en de wiellader werden gebruikt om het beton binnen de bouwplaats te verplaatsen.

Het resterende beton werd gebruikt om enkele gebreken aan de binnenplaats te herstellen en om een nieuwe bodem te maken voor de afwateringssloot in de draaischijfput, zodat water en vuil zich hier niet langer kunnen ophopen.

Wij danken de volgende bedrijven voor hun steun:

  • Hofmann-Rieg Stahlhandel, Darmstadt (Fabricage en levering van de wapening)
  • Waibel KG, Gernsheim (Levering van het beton)

Bekisting en opvulling

De volgende zaterdag kon de bekisting worden verwijderd, gedemonteerd, schoongemaakt en opgeslagen voor verder gebruik. De tijdens het storten belopen en bereden gedeelten van het bouwterrein werden opnieuw geëgaliseerd en opnieuw verdicht.

In de puntfundering zit een doorvoer voor vier lege pijpen. Deze moesten worden aangesloten op de lege pijpen die al in de grond zaten. De werkput werd vervolgens weer opgevuld en in lagen verdicht.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.