Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

voor reizen met treinen van Bahnwelt Darmstadt-Kranichstein
1. Operationeel beheer

Alle reizen worden uitgevoerd door Bahnwelt Betriebs GmbH, Steinstraße 7, 64291 Darmstadt.

2. Online bestellen van tickets

U moet een ticket via onze online shop bestellen. Bij grotere reizen kan het gebeuren dat de reis wordt geannuleerd wegens gebrek aan kostendekking, zullen wij op de evenementenpagina van dergelijke reizen een uiterste datum aankondigen waarop de kosten gedekt moeten zijn. Als bij het datum niet het geval is en we daarom de reis moeten annuleren, zullen we dit aankondigen op de evenementpagina. In dat geval komt uw bestelling te vervallen.

Zodra vaststaat dat de reis doorgaat, sturen wij u per e-mail een factuur voor het/de door u bestelde ticket(s). Bij ontvangst van de factuur komt een vervoersovereenkomst tot stand.

Gelieve de factuur tijdig voor aanvang van de reis te voldoen, zodat wij u het/de ticket(s) nog per e-mail kunnen toesturen. Indien uw betaling niet ten laatste één dag voor de reisdag is gecrediteerd, kunt u ofwel het betalingsbewijs meenemen op de reis ofwel, bij wijze van uitzondering, de factuur in de trein betalen. In geval van een dubbele betaling zullen wij uiteraard het teveel betaalde bedrag terugbetalen. Let ook op eventuele speciale betalingsinstructies op de desbetreffende evenementpagina.

3. Kaartjes kopen in de trein

De volgende bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op de aankoop van vervoerbewijzen op of in de trein. Pinnen of het gebruik maken van de kredietkaart is om technische redenen niet mogelijk.

4. Annulering van de reis

Indien de reis aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (bv. wegafsluitingen, staking, overmacht), hebben wij het recht de reis te annuleren. In dat geval zullen wij u de prijs van de betaalde tickets voor deze reis terugbetalen.

5. Vertrek

Wij vragen DB Netz AG tijdig de (vertrek)tijden van onze treinen op de von ons gewenste stations. Aangezien onze treinen moeten worden ingepast in het bestaande spoorwegverkeer, worden wij vaak pas kort voor de reis op de hoogte gebracht van de definitieve reistijden. Kijk daarom de dag voor de reis op onze evenementpagina om te zien of er wijzigingen zijn in de reistijden.

6. Gedraging tijdens de reis

De passagiers zijn verplicht de instructies van ons personeel op te volgen. Deze instructies zijn voor uw veiligheid. Het in- en uitstappen is altijd op eigen risico en buiten de vaste platforms alleen met uitdrukkelijke toestemming. Er is geen verplichting tot vervoer. Wij zijn gerechtigd personen wier gedrag de bedrijfsveiligheid in gevaar brengt of andere reizigers hindert, uit de trein te verwijderen, zonder terugbetaling van de reiskosten.

7. Toegankelijkheid

Als gevolg van het historische ontwerp (hoge ingangen, smalle deuren en doorgangen) van onze voertuigen, is het gebruik door personen met beperkte mobiliteit niet gegarandeerd. De beslissing wie er mee mag, ligt bij onze conducteur. Als het niet mogelijk is een persoon mee te nemen, betalen wij de betaalde ritprijs terug, ook voor een begeleider. U kunt het beste van tevoren per e-mail (info@bahnwelt.de) informeren of een lift mogelijk is.

8. Aansprakelijkheid

Stoomlocomotieven ontwikkelen onvermijdelijk soot, stoom en rondvliegende vonken. Wij kunnen derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel als gevolg daarvan.

In geval van een defect aan een historisch voertuig zullen wij trachten een gelijkwaardige vervanging te vinden. Als een geplande stoomlocomotief niet kan worden gebruikt wegens het risico van bosbranden, zullen wij trachten de reis met elektrische of dieseltractie uit te voeren. Er bestaat geen wettelijke aanspraak op het gebruik van een bepaald voertuig. Als de reis volledig wordt geannuleerd, betalen wij de betaalde reissom terug. Indien in onze historische rijtuigen in uitzonderlijke gevallen een raam niet kan worden geopend of een toilet is gesloten, vragen wij om uw begrip; dergelijke beperkingen geven geen recht op een reductie van de ritprijs.

Voor het overige zijn wij alleen aansprakelijk voor materiële schade in geval van opzet of grove nalatigheid. De aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen is beperkt tot het bedrag van driemaal de prijs van het gekochte ticket. Anders zijn wij aansprakelijk voor lichamelijk letsel of in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting, maar in dit geval alleen voor de typische, voorzienbare schade. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten voor ongevallen die door de passagier zelf zijn veroorzaakt.

Status: 10/2015.

Aantekening: Deze Nederlandse vertaling van onze Algemene Voorwaarden is uitsluitend bedoeld ter informatie. De Duitse versie is wettelijk bindend.

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.