Reconstructie van locomotiefloods: Werkzaamheden aan het spoor (oktober 2021)

Als voorbereiding op de spooraanleg werden op 8 september twee gelede vrachtwagens met in totaal 160 betonnen dwarsliggers afgeleverd. Deze moesten binnen een uur worden uitgeladen en tijdelijk worden opgeslagen op het terrein.

Op maandag 04 oktober 2021 arriveerde de firma AGT stipt om 7 uur ‘s ochtends met machines en gereedschappen en begon met de aanleg van het spoor, die volgens de planning twee weken zou duren. Op dezelfde dag werden de rails en stalen dwarsliggers geleverd. Bovendien werd op regelmatige tijdstippen mineraal beton voor de ballastonderlaag geleverd, dat steeds onmiddellijk moest worden geplaatst wegens de krappe omstandigheden op de bouwplaats.

In het gebied naar de draaischijf toe werd de vuile ballast verwijderd, de ondergrond verdicht en werd begonnen met het leggen van de dwarsliggers.

Drie stalen dwarsliggers worden dan gevolgd door betonnen dwarsliggers tot het einde van het betreffende spoor. De bouwwerkzaamheden en de bouwlogistiek waren zo efficiënt georganiseerd dat aan het eind van de werkdag alle dwarsliggers voor het eerste spoor (spoor 9) reeds waren gelegd en de rails konden worden gelegd. Op dezelfde manier werden de sporen 10 en 11 in de daaropvolgende dagen aangelegd.

Aan het eind van de eerste werkweek waren alle drie de balksporen gelegd. De rails werden vastgeschroefd, daarna werden de sporen aangestampt en uitgelijnd.

De tweede week begon met het lassen van de rails, die eerder in een rechte hoek van elkaar waren gescheiden. Hiervoor werd een booglasproces gebruikt. De lasnaden werden geslepen aan de railkop en aan de binnenkant van de rail, zodat de naden niet meer zichtbaar zijn. Vervolgens moesten de betrokken dwarsliggers met de hand worden opgevuld en aangestampt om het spoor ook op het laspunt in de definitieve positie te brengen.

Daarnaast werden de ruimten tussen de dwarsliggers en tussen de sporen opgevuld en verdicht. Dit vormt de ondergrond voor het betonneren van de vloerplaat. Aangezien een constante hoogte binnen nauwe grenzen moest worden aangehouden, en vanwege de krappe omstandigheden op de bouwplaats, was handarbeid in sommige gevallen ook onvermijdelijk.

Het werk werd voltooid met het vastzetten en voegen van zogenaamde individuele steunpunten, die het spoor fixeren op de punten waar het de funderingen kruist en waar dus geen dwarsliggers kunnen worden gelegd.

Met het vertrek van het bouwbedrijf werden ook de directe omgeving en de opritten geëgaliseerd en weer begaanbaar gemaakt.

Naast het AGT-personeel waren ook steeds twee leden van de vereniging ter plaatse. Om de kosten voor ons zo laag mogelijk te houden, werd overeengekomen dat wij hulp- en nevenwerkzaamheden (vervoer van materialen, enz.) zouden mogen verrichten. Bovendien bleek het een voordeel te zijn dat er altijd direct een contactpersoon beschikbaar was om eventuele vragen over de bepaling van de spoorligging of de uitvoering van details direct op te lossen.
Wij willen de volgende bedrijven bedanken voor hun ondersteuning:

  • Allgemeine Gleis- und Tiefbau-Bauunternehmung GmbH, Mainz, vestiging Darmstadt (uitvoering van de spoorbouwwerkzaamheden)
  • Betonwerke Moll, Biebesheim (levering van de betonnen dwarsliggers)

.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.