Reconstructie van locomotiefloods: Gedeeltelijke renovatie van het bestaande dakgebinte (juni 2021)

Het op deze manier geprepareerde gebied werd eerst gebruikt om steigers op te zetten om toegang te krijgen tot het bestaande dakgebint. Dit is schoongemaakt en geïnspecteerd. Op sommige plaatsen waren er ernstige tekenen van corrosie ten gevolge van het binnendringen van water, omdat de aansluiting van de tijdelijke wand op het bestaande dak ook slechts zeer provisorisch was uitgevoerd. Om de toestand van de dakspanten beter te kunnen beoordelen, werd besloten om ten minste de onderste drager volledig te ontroesten. Vanwege de destijds gebruikte verfsoorten (asfaltvernis, loodrood) moesten de nodige voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid op het werk worden genomen. Gelukkig bleek na reiniging van de staalconstructie geen buitensporige verzwakking van de dwarsdoorsnede. Aangezien het dakgebint in de toekomst toch zal worden ontlast door de gebinten van de nieuw aan te brengen scheidingswand, waren geen verdere maatregelen nodig. Er werd een nieuwe corrosiewerende coating aangebracht.

Wij danken:

  • PROSOL Lacke + Farben GmbH, Darmstadt (corrosiewerende coating en gereedschap)
  • Heinrich Geil Baggerarbeiten, Trebur-Geinsheim (verwijdering en afvoer van bouwafval)

voor hun steun.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.