Reconstructie van locomotiefloods: Sloop van de scheidingsmuur spoor 8/9 (maart 2021 tot juni 2021)

Zoals reeds gemeld in oktober 2020, moet de bestaande scheidingswand tussen sporen 8 en 9 worden vernieuwd. Het was opgericht in 1970 na de sloop van het oude deel van de locomotiefloods en vormde de tijdelijke buitenmuur van de locomotiefloods aan de oostzijde. Eerst werd materiaal dat aan de binnenkant van de muur was opgeslagen, verplaatst, zodat nu binnen en buiten voldoende veilige werkruimte beschikbaar was. Vervolgens werd een beschermend net geïnstalleerd om de in de locomotiefloods geparkeerde voertuigen te beschermen tegen vallend bouwpuin.

De eerste stap naar de eigenlijke sloop van de tussenmuur was het gecontroleerd losbeitelen van de rechter- en linkeraansluiting van de muur met de dakstijlen van de locomotiefloods. De aansluiting van de muur op het dak was ook gescheiden. De muur, die aan alle kanten vrij stond, kon vervolgens met behulp van zwaar materieel snel in drie delen worden afgebroken, waarbij het bouwpuin op het bouwrijp gemaakte terrein buiten de locomotiefloods werd geplaatst.

De nu ontbrekende muur geeft nieuwe en tegelijk ongewone inzichten in de locomotiefloods … maar er is een behoorlijke tocht! Alle bij het project betrokken partijen streven er dan ook naar de scheidingsmuur zo snel mogelijk weer op te bouwen. Tijdelijk zijn bouwhekken geplaatst als inbraakbeveiliging.

In de komende weken moest het puin worden verwijderd.

In de as van de nieuw op te trekken scheidingsmuur werden de resten van de fundering van de oude muur afgebroken tot een draagkrachtige en vlakke onderconstructie voor een nieuwe fundering was verkregen.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Über ein Jahr haben drei professionelle Fotografen die Exponate des Eisenbahnmuseums in Bildern festgehalten. Daraus entstanden ist ein Kalender mit 12 einmaligen Szenerien und Detailaufnahmen der historischen Lokomotiven – ein ideales Weihnachtsgeschenk für jeden Eisenbahnfan!

Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie zudem die Jugendarbeit des Eisenbahnmuseums.

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.