Reconstructie van locomotiefloods: Montage van de stalen steunen (juli 2021)

Voordat de fundering in beton kon worden gegoten, moesten de stalen steunen voor de nieuwe scheidingswand worden opgetrokken. Samen met de later aan te brengen dwarsbalken vormen deze het stalen geraamte, dat vervolgens wordt dichtgemetseld. Eerst moest de positie van de palen worden gemeten. Daarna werden er kernboringen gemaakt in de oude fundering, de paalankers uitgelijnd en afgevoegd met expansiemortel.

Nadat het was uitgehard, werden de stalen palen met behulp van de tweeweggraafmachine geplaatst en aan de ankers op de bodem bevestigd. Aan de bovenkant werden ze bevestigd aan het bestaande dakgebinte.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.