Reconstructie van locomotiefloods: Het onvoorziene doemt op (oktober 2020)

Na opmetingen en statische tests werd vastgesteld dat de bestaande muur tussen spoor 8 en spoor 9, die momenteel de locomotiefloods afsluit, niet kan worden gehandhaafd. Het werd in 1970 opgericht als een tijdelijke oplossing toen de oude locomotiefloods werd afgebroken, maar het is niet dragend noch profielloos. Daarom moet de verdere bouw van de locomotiefloods worden onderbroken om eerst een nieuwe scheidingswand op te trekken. Hier vindt de bouwvergadering met onze bouwkundig ingenieur plaats.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.