Reconstructie van locomotiefloods: Aanpak van de bestaande afwatering/ringgoot (augustus tot september 2020)

De historische drainage/ringgoot in het gebied van de voorste funderingen aan de binnenkant van de locomotiefloods is vergelijkbaar met de onderzoekskuilen. Het zou veel moeite en geld kosten om het in werkende staat te behouden als inloopdrainage, maar het nut ervan voor museale doeleinden zou uiterst beperkt zijn. Ook hier werd in nauw overleg met de lagere monumentenzorg van de stad Darmstadt een oplossing uitgewerkt. Dit is bedoeld om het kanaal te documenteren. Het zal worden gebruikt om aan- en afvoerleidingen te leggen en vervolgens weer worden opgevuld. Op die manier blijft het indirect bewaard voor het nageslacht en staat niets een eventuele reactivering in de weg in geval van een nieuwe afbraak en nieuwbouw na nog eens 130 jaar.
Om tijdens de latere exploitatie toegang te krijgen tot de aan te leggen pijpleidingen voor onderhoudsdoeleinden, worden ter hoogte van de spoorassen inspectieschachten voorbereid.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.