Reconstructie van locomotiefloods: Aanpak van de bestaande onderzoekskuilen (juni tot juli 2020)

Nu zijn ook de bovenranden/hoofden van de historische inspectieputten die tijdens de sloop in 1970 werden opgevuld, blootgelegd. Net als het nieuwere deel van de locomotiefloods had het oude gebouw al in klinkers gemetselde putten met een lengte van ca. 15 m en toegangstrappen om van onderaf onderhoudswerkzaamheden aan de locomotieven te kunnen uitvoeren. In het te verbouwen gedeelte is het om redenen van tijd en kosten niet de bedoeling de kuilen in een toegankelijke en bruikbare toestand te houden. Uit het oogpunt van monumentenzorg is het echter noodzakelijk het ontwerp en de ligging van de kuilen te documenteren. Daartoe zullen zij één voor één worden blootgelegd.

Het blijkt dat de opvulling in die tijd voornamelijk gebeurde met bouwpuin. Dit wordt uitgezeefd en weggegooid.

Het schoonmaken wordt gevolgd door opmetingen en fotodocumentatie. Vervolgens worden de kuilen weer opgevuld en verdicht, zodat de nieuwe sporen die in deze gebieden zullen worden aangelegd, op een stabiele ondergrond rusten.

Om aan onze hoge kwaliteitsnormen te voldoen en de beste verdichtingsprestaties te bereiken, worden de werkzaamheden uitgevoerd door onze door de spoorwegautoriteit gecertificeerde topverdichter.

De blootgelegde putten zullen worden gebruikt om extra loze leidingen aan te leggen tussen het achterste en het voorste gedeelte van de locomotiefloods.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.