Reconstructie van locomotiefloods: Betonneren van de fundering aan de achterzijde (september 2019 tot januari 2020)

De wapening werd berekend door onze bouwkundig ingenieur en gebogen door onze staalbouwpartner. De installatie wordt ter plaatse uitgevoerd volgens het installatieplan. Grondige controle van het werkproces door ten minste één waarnemer per werknemer is een vanzelfsprekend onderdeel van onze kwaliteitsborging.

Nadat de wapening op de juiste wijze is geplaatst, moet de bekisting voor het betonwerk worden gemaakt. Uit kostenoverwegingen en omdat de vorm van de bestaande fundering moet worden overgenomen, is bij houtbouw alleen de vervaardiging van de bekisting ter plaatse mogelijk.

Bij het uitlijnen van de bekisting moet bijzondere aandacht worden besteed aan de hoogte, om later de sporen correct te kunnen leggen. De wapening wordt vervolgens uitgelijnd met de bekisting, zodat overal de vereiste betondekking wordt bereikt en de nieuwe fundering blijvend duurzaam is. Voor de latere invoering van aan- en afvoerleidingen in de locomotiefloods zijn loze leidingen voorzien om de fundering te doorboren.

Het hoogtepunt van de werkzaamheden wordt het storten van het beton op 21 december 2019. Ongeveer 10 kubieke meter beton werd gebruikt tijdens de drie uur durende operatie. Voor de levering werden twee vrachtwagenmixers gebruikt, die na elkaar naar de bouwplaats reden. Nadat het beton was gestort, werd het verdicht en werd het oppervlak gestript en opnieuw bewerkt.

Wij danken de volgende bedrijven voor hun steun:

  • Hofmann-Rieg Stahlhandel, Darmstadt (Anfertigung und Lieferung der Armierung)
  • Waibel KG, Gernsheim (Lieferung des Betons)

Het nieuwe jaar begint met het ontkisten van de bekisting. De bekisting wordt vervolgens gedemonteerd, het bekistingshout wordt gereinigd en opgeslagen voor hergebruik.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.