Reconstructie van locomotiefloods: Aanleg van de aan- en afvoerleidingen (februari 2020 tot april 2020)

De nog bestaande bouwput zal worden uitgebreid voor de aanleg van de aan- en afvoerleidingen. Vuil water en regenwater zullen apart worden geleid, zodat het regenwater later kan worden opgevangen in de nog te bouwen regenput en ons ter beschikking zal staan als voedingswater voor de locomotiefketels (laag kalkgehalte).

Er zullen loze leidingen worden gelegd voor de latere drink- en dienstwatervoorziening, alsmede voor de elektrische en telecommunicatieleidingen. Deze zullen op regelmatige afstanden worden voorzien van inspectieschachten, zodat de desbetreffende kabels en leidingen later gemakkelijk kunnen worden binnengehaald en zo nodig onderhouden.

De geplande lege buizen voor het doorboren van de fundering worden gebruikt voor het leggen van kabels binnenin de locomotiefloods.

Na voltooiing van de civieltechnische werkzaamheden zullen alle sleuven worden opgevuld en verdicht in lagen tot aan de bovenrand van de grond. Vanwege de kleiachtige bodem zal op sommige plaatsen grondverbetering door toevoeging van kalk nodig zijn om de grond voldoende te kunnen verdichten. Daarbij wordt een niet te verwaarlozen hoeveelheid stof opgeworpen.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.