Gulle gevers voor de wederopbouw van het gesloopte roundhouse

Op dinsdag 5 december 2023 gaven twee zichtbaar opgewekte heren het spoorwegmuseum de eer om hun gulle donaties voor de herbouw van het gesloopte roundhouse te overhandigen. Thomas Moka van Ringfeder Power Transmission (Groß Umstadt) en Markus Hartmann van Gruber+Hartmann Tragwerksplanung (Darmstadt) overhandigden op ceremoniële wijze hun cheques van elk €10.000,00 aan Werner Pielhauer, voorzitter van de Museumspoorwegvereniging. Dat er twee van zulke grote donaties konden worden ontvangen, was zeker geen uitgemaakte zaak.

Thomas Moka, directeur van Ringfeder Aandrijftechniek, was op zoek naar een geschikte “locatie” voor het 100-jarig jubileum van zijn bedrijf. Met een speciale stoomtrein en aansluitend bedrijfsfeest in oktober 2022, weerspiegelde de locatiekeuze van het bedrijf ook zijn bedrijfswortels, aangezien er in het begin van zijn bestaan ook buffers voor treinwagons werden geproduceerd.

Markus Hartmann, eigenaar van Gruber+Hartmann Tragwerksplanung, heeft al enkele jaren een nauwe relatie met het spoorwegmuseum. Aanvankelijk “slechts” in opdracht van de raad van bestuur om de constructieve analyse van het te verbouwen ronde huis uit te voeren, wilden hij en zijn medewerkers uiteindelijk in juni 2023 ook feestvieren in deze iconische sfeer.

Beiden waren zo enthousiast over de viering en de succesvolle realisatie door de vrijwilligers van de vereniging, dat ze in gesprekken hun blijvende steun aan dit ambitieuze locomotiefloods-project toezegden. Het was bijna vanzelfsprekend dat de raad van bestuur van de vereniging de lokale pers uitnodigde om aanwezig te zijn en tegelijkertijd de donateurs publiekelijk bedankte. De twee bedrijven zullen ook worden “vereeuwigd” met hun logo’s op de gedenkplaat op het bouwbord. Een derde donateur kon niet aanwezig zijn vanwege tijdsgebrek: Helmut Schmidt, een bouwkundig architect uit Darmstadt Arheilgen, had vervolgens zijn uitgebreide planningsdiensten voor de bouwvergunning gratis aan de vereniging geschonken.

Ook hij krijgt als dank voor zijn vrijgevigheid een bewijs van donatie op het bouwplaatje.

Beeldrechten: Marc Wickel

Markus Hartmann (tweede van links), Werner Pielhauer (midden), die de architect Helmut Schmidt vertegenwoordigt, en Thomas Moka (rechts) presenteren de stickers voor het bouwplaatsbord op het monumentale administratiegebouw. Hans Gunkel (links) vertegenwoordigt alle vrijwillige leden van de vereniging die betrokken zijn bij dit project en hun werk.

Beeldrechten: Marc Wickel

Werner Pielhauer (in uniform) geeft uitleg over de bouwwerkzaamheden tot nu toe en de bijbehorende investeringen aan onze donateurs bij de nieuw verhoogde scheidingsmuur tussen het oude en nieuwe gedeelte van de machinistenloods: Ongeveer 3500 uur vrijwillige arbeid ging zitten in het vervangen van de grond, het bouwen van de muur, het storten van de ringfundamenten en het leggen van het spoor. Daarnaast werd € 180.000,00 uitgegeven aan materialen en uitbesteed bouwwerk.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.