Nieuwe opslagruimte voor het museum

Wij hebben toestemming gekregen van de DB om de open ruimte bij de Signalmeisterei te gebruiken als parkeerterrein. Om dit te doen, moet het gebied dienovereenkomstig worden voorbereid: Eerst wordt de humuslaag die zich in de loop der jaren heeft opgehoopt, verwijderd. De bitumenlaag eronder is waarschijnlijk niet sterk genoeg en moet ook afzonderlijk worden verwijderd na bemonstering op verontreinigende stoffen. Vervolgens wordt het terrein geëgaliseerd en bedekt met betonplaten.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.