ETCS – het nieuwe treinbesturingssysteem

ETCS-Euro-Balise im Gleis (ortsfest montierter Transponder zur Datenübertragung in das Triebfahrzeug, sobald er beim Überfahren von der Fahrzeugantenne aktiviert wird). Foto: BAHNINDUSTRIE.at

Er zijn momenteel meer dan 15 verschillende treinbesturingssystemen binnen het Europese spoorwegnet. Om het grensoverschrijdend treinverkeer te standaardiseren en te versnellen, hebben de landen van de EU besloten de reeds op til zijnde modernisering van hun treinbeïnvloedingssystemen volgens een uniforme norm door te zetten. Deze norm wordt het “European Train Control System” (ETCS) genoemd.

DB zal dit systeem ook geleidelijk op haar lijnen invoeren. Zij schat dat tot 20% meer capaciteit op haar netwerk mogelijk is zonder nieuwe lijnen te hoeven aanleggen. Bovendien zal de omschakeling grote economische en ecologische voordelen opleveren, aangezien het spoor als vervoermiddel aantrekkelijker zou moeten worden voor reizigers dankzij frequentere en betrouwbaardere treinen.

Wij, de museumspoorwegen, zullen ons ook met deze kwestie moeten bezighouden, aangezien wij in de toekomst ook met onze voertuigen op DB-routes willen rijden. U kunt zich voorstellen dat dit een technische uitdaging is, vooral met onze analoge stoomlocomotieven. Daarom zijn wij in contact met andere museumspoorwegen en de DB om oplossingen uit te werken om op de lijnen te kunnen blijven stomen.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.