Bahnwelt Update (Week 46/2023)

Reparatie van de draaitafel
Het werk aan de draaischijf is de afgelopen weken ijverig doorgegaan.
Het overspuiten na het verwijderen van de roest is grotendeels voltooid. Er is nog wat afwerkingswerk te doen. Het motto is hier niet: “Goed van buiten, slecht van binnen” – de binnenkant van het wachtershuisje wordt natuurlijk ook opgeknapt, zodat de draaischijfwachters in de toekomst een aantrekkelijke werkplek hebben. De revisie van de elektra bevindt zich ook in de laatste fase. Nu moet er nog het een en ander gebeuren rond de sporen van de draaischijf.
Renovatie van het dak van de locomotiefloods

Op tijd en binnen budget voltooide het lokale bedrijf Höhne-Bedachungen begin november zijn contract voor de basisdakrenovatie van delen van de oude machineloods. Het werk omvatte de volledige verwijdering van de niet langer dragende dakbetimmering van 25 mm dikke houten panlatten, die in de loop der decennia waren gekrompen, inclusief de bijbehorende dakafdichting. In de afgelopen tien weken is nu 550 m² van 40 mm dik hout aangebracht op een derde van het dakoppervlak en voorzien van twee lagen onderlaag en bitumenfolie. Daarnaast is ook het blikwerk aan de dakrand van de buitenmuur uitgevoerd als onderdeel van de steiger voor de dakrenovatie. Alle goten en regenpijpen zijn nu vernieuwd, zodat het metselwerk van het monumentale gebouw weer voor lange tijd beschermd is tegen vocht.

Dit project was een aanzienlijke financiële uitdaging voor de vereniging, ook al leverde de gebouweigenaar DB Immobilien een aanzienlijke eenmalige contractuele bijdrage. 

Het enige wat nu nog ontbreekt is de installatie van de historisch gedocumenteerde voeding van de rookafvoerkanalen op de afzonderlijke loodsrails, die – vervaardigd in de eigen werkplaats van het museum volgens de originele documenten – wachten op installatie.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Über ein Jahr haben drei professionelle Fotografen die Exponate des Eisenbahnmuseums in Bildern festgehalten. Daraus entstanden ist ein Kalender mit 12 einmaligen Szenerien und Detailaufnahmen der historischen Lokomotiven – ein ideales Weihnachtsgeschenk für jeden Eisenbahnfan!

Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie zudem die Jugendarbeit des Eisenbahnmuseums.

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.