Bahnwelt Update (Week 30/2023)

De site opruimen

In de loop van de nieuwbouw van de ICE-parkeer- en reinigingsfaciliteit (ARA) moet naast de voertuigcollectie ook een aantal verzamelde reserveonderdelen worden uitgezocht en vervolgens verplaatst of verwijderd, omdat het museum in de toekomst minder opslagruimte beschikbaar zal hebben. In de perifere gebieden van het museumterrein zijn tot nu toe een aantal niet meer operationele scooters van de collectie zwaar transport opgeslagen. Deze werden bewaard als reserve-onderdelendragers, maar zijn nu gesloopt.

Daarnaast werden enkele oude wissels geplet en gesloopt, omdat het nu duidelijk is dat er nooit meer dubbelkruisende wissels in het museumspoor zullen worden geïnstalleerd en hun materiële staat ook geen hergebruik toelaat. Ze werden ongeveer 20 jaar geleden tijdens de sloop van de Darmstadt Aw (Knell) veiliggesteld, tegen hoge kosten naar het museum vervoerd en daar tijdelijk opgeslagen als vervanging voor eventuele defecte wissels.

Alleen door wekenlang eigen werk is de sloop kostendekkend, omdat het bergen en demonteren van de wissels en wegwalsen veel werk vergt.

Er zijn trouwens nog een of twee scooters te koop. Als je interesse hebt, kun je contact met ons opnemen via info@bahnwelt.de.

Oprichting van een nieuwe opslagruimte

Zelfs als niet alle collectieonderdelen en reserveonderdelen op een zinvolle manier kunnen worden bewaard in de gebieden die moeten worden ontruimd, zijn er nieuwe, efficiënt bruikbare opslagfaciliteiten nodig in het resterende kerngebied. Daarom is er onlangs een opslagruimte voor grote onderdelen en reserveonderdelen (assen, enz.) ontwikkeld in het gebied achter de locomotiefkolencentrale om er direct toegang toe te hebben en om onderdelen te consolideren die momenteel op veel verschillende plaatsen op het terrein zijn opgeslagen.

Rioolinspectie

Alle riolen in het museum werden geïnspecteerd om te controleren op lekken, om onduidelijke leidingen te ontdekken en om de afvalwaterhoeveelheden te kunnen schatten, want tijdens de nieuwbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden ook veel ondergrondse leidingen nieuw aangelegd, waarop de bestaande leidingen van het museum worden aangesloten.

Reparaties aan de infrastructuur

De afgelopen maanden zijn de infrastructuur, het terrein, de gebouwen en de faciliteiten van het museum grondig doorgelicht. Er waren onder andere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden nodig aan de sporen, de draaischijf en de kolenkraan. Hieraan zal nu tot het einde van het jaar in verschillende gezamenlijke acties worden gewerkt.

Het werk aan de draaischijf is al begonnen. De planken van de zijpaden werden vernieuwd. Daarnaast werd een eindligger vervangen en werd de vergrendelingsrail op spoor 13 opnieuw aangebracht.

Bovendien moet een deel van het dak van de bestaande locomotiefloods dringend worden gerenoveerd. Dankzij de steun van de stad Darmstadt, Deutsche Bahn en het plaatselijke dakdekkersbedrijf Höhne kunnen de werkzaamheden (in totaal een investering van zes cijfers) deze herfst beginnen.

Om deze redenen (herstelwerkzaamheden aan de infrastructuur en organisatorische reorganisatie van de spoorwegexploitatie) moet het Steam Locomotive Festival, dat gepland stond voor het derde weekend van september, helaas ook worden uitgesteld. We werken momenteel aan een alternatief programma en een nieuwe datum.

Restauratie van de olieleidingen op 23 042

Hoewel veel werk in het museum momenteel gericht is op de infrastructuur en het verkennen en opruimen van de collecties, wordt de zorg en het onderhoud van de operationele voertuigen natuurlijk niet verwaarloosd. Zo werden bijvoorbeeld de olieleidingen van de 23 042 gedemonteerd, schoongemaakt en voorzien van nieuwe flenzen.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.