Voor eigen rekening: Personeelsbijeenkomst op 12.08.2023

Op 12.08.2023 vond een interne vergadering van de leden en het personeel van het spoorwegmuseum plaats. Het hoofdonderwerp was de presentatie van de resultaten van de sanering van de voertuigencollectie. Tegen de zomer van 2024 zullen ca. 50 voertuigen worden ingeleverd om plaats te maken voor de nieuwbouw van de ICE-parkeer- en reinigingsfaciliteit en om zich in de toekomst aan te passen aan de veranderde ruimteomstandigheden en sporen op het museumterrein, en om te kunnen rijden op de nieuw aangelegde museumbaan op het terrein.

In de afgelopen maanden is de museumcollectie van ongeveer 200 voertuigen nieuw opgenomen in drie projectgroepen en is de relevantie van elk object voor de tentoonstelling geëvalueerd. Doorslaggevende factoren waren onder andere de museale, historische en technische betekenis evenals de huidige staat en het conserveringsperspectief op de locatie. Vanaf 01.09.2023 worden voertuigen die te koop staan geadverteerd in de Zoek- en Aanbodlijst van de VDMT. Sommige voertuigen moeten helaas ook worden gesloopt, omdat behoud noch ter plaatse noch op een andere locatie als realistisch kan worden beoordeeld.

Het publiek volgde de presentatie van de resultaten met grote belangstelling. Alle leden zijn bereid om constructief mee te werken aan deze volgende, belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van het museum.

Tijdens het evenement werd Gerhard Vocke ook ontslagen als public relations officer. Het bestuur en de leden bedankten hem voor zijn meer dan 50-jarige dienst aan de vereniging en voor zijn doorslaggevende rol bij de opbouw van een georganiseerd en gestructureerd pers- en voorlichtingswerk. Tot voor kort behandelde hij onder andere alle vragen via de Bahnwelt e-mailbox en telefoon en was hij verantwoordelijk voor pers- en mediarelaties. Hij draagt nu het stokje over aan een team van opvolgers die de steeds diverser wordende taken zullen verdelen. Het ÖA-team zorgt ervoor dat u altijd op de hoogte wordt gehouden en dat uw vragen ook in de toekomst competent worden beantwoord, zowel telefonisch als per e-mail op info@bahnwelt.de .

Als bedankje aan het personeel voor het werk dat dit jaar tot nu toe is gedaan en als motivatie voor het werk dat nog gedaan moet worden, werd de avond afgesloten met een barbecue en een gezellig samenzijn.

Wil je deelnemen aan een gratis barbecue in de speciale sfeer van de machineloods? Het bleek dat er nog genoeg barbecue capaciteit is om meer leden te voeden!

We zijn altijd op zoek naar betrokken nieuwe leden om actief deel te nemen aan het behoud en de uitbreiding van de Bahnwelt. Kom gerust meer te weten op de Open Dagen op 16 en 17 september 2023.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.