DB Netz AG Locomotievenloods Festival

Op 14 juli 2023 organiseerde Bahnwelt een interdepartementaal evenement voor medewerkers van DB Netz AG. Dit vindt jaarlijks plaats op een andere locatie met een spoorverbinding. Na het bezoek van vorig jaar aan het Frankfurt Field Railway Museum, kreeg het Spoorwegmuseum dit jaar de eer om het evenement te organiseren.

Naast verfrissingen in de locomotiefloods werden de gasten tal van attracties aangeboden. In overeenstemming met de focus van DB Netz AG op “spoorweginfrastructuur, inclusief alle voorzieningen die nodig zijn voor de exploitatie”, werd natuurlijk het opleidingsseinhuis gedemonstreerd. Daarnaast vergaapten de bezoekers zich aan de productie van voertuigonderdelen in de smederijwerkplaats en het concept van gecombineerd rail/wegvervoer. Daarnaast konden de machinistencabines van de 44 404 en 103 101-2 worden bezichtigd en werd de werking van een stoomlocomotief uitgelegd aan de hand van de opengesneden locomotiefketel.

Vanwege een momenteel lopende organisatorische reorganisatie van de spoorwegactiviteiten van Bahnwelt en werkzaamheden aan de infrastructuur kon de oorspronkelijk geplande pendeltrein naar de Ablaufberg met een bezoek aan het voormalige rangeerterrein, op het terrein waarvan vanaf volgend jaar de ICE-parkeer- en reinigingsfaciliteit (ARA) zal worden gebouwd, niet worden uitgevoerd. Dankzij een transnationale samenwerking tussen de Zwitserse Post (PTT: Schweizerische Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe; 1928-1997) en de IG Bahnbus e.V., Mainz, werd echter een spoorvervangende dienst mogelijk gemaakt die van het museum rechtstreeks naar het geklasseerde seinhuis R1 en het terrein van de geplande ARA leidde en vervolgens rond het hele terrein van het rangeerterrein Kranichstein. De toegevoegde waarde van de spoorvervangende dienst werd onze gasten duidelijk doordat de “rondrit” een zeer goed overzicht gaf van de omvang van het terrein en de toekomstige locatie van de ICE-stalling.

We willen DB Netz AG bedanken voor de bereidwillige acceptatie van het alternatieve programma, IG Bahnbus e.V. voor de snelle en ongecompliceerde samenwerking, ondersteuning en het beschikbaar stellen van de voorbeeldig opgeknapte Mercedes-Benz O 307 omnibus, evenals “Postgarage Lausanne” voor het beschikbaar stellen van het Willys Overland voorschakelvoertuig.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.