Opknapbeurt 98 727: De restauratie van de Zuckersusi gaat door!

De voltooiing van de 23 042, de 84 803 van onze Bi en de voltooide hoofdinspectie van de 184 DME maken het mogelijk het werk aan de 98 727 voort te zetten. Tegelijkertijd helpt de Vereniging Hessisch Museum met een subsidie van vijf cijfers, zodat de restauratie op grotere schaal kan worden uitgevoerd. Veel dank hiervoor!

Het werk nam in 2018 een gedwongen pauze vanwege belangrijke reparaties aan de 184 DME en 23 042, die helaas langer duurden dan verwacht.

Het project begint met de montage van de stoomketel. Hier wordt de eerder aangeschafte bodemring gemonteerd op de vuurkist, die ook vooraf is gerepareerd (foto linksboven). In de tweede stap moest de onderste ring in de staande boiler worden gemonteerd (foto rechtsboven).

Aangezien niet alle hoeken voor de helft vrij zijn van kieren, werden ze warm rechtgezet (foto linksboven). Rechtzetten gebeurt met spierkracht (foto rechtsboven).

Nadat alle klinknagelgaten waren overgebracht op de nieuwe vloerring, konden de nieuwe gaten (ca. 160) worden geboord met onze Collet staande boormachine (foto linksboven). Het voordeel van de kottermolen is zijn mobiliteit. Hij kan in verschillende posities worden gebracht door de boorkop te draaien en de giek te verstellen. Zo kunnen ook op moeilijke plaatsen boringen worden verricht (foto rechtsboven).

Aangezien in de lange ketel reeds een nieuwe vloer was aangebracht, moesten ter hoogte van de rookkamerwand enkele nieuwe klinknagelgaten worden geboord. Deze zijn gemaakt met een magneetboor en een kernboor (foto boven).

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.