Renovatie 98 727: Status eind 2023

Dit jaar heeft de Hessische Museumvereniging opnieuw geld beschikbaar gesteld voor de restauratie van de “Zuckersusi”. Dit maakte het mogelijk om verder te werken aan de ketel. Het belangrijkste werk was nu de installatie van de vuurkist en het boren van de klinknagelgaten. Er moesten nieuwe schroefklinknagels worden gemaakt op plaatsen waar niet geklonken kon worden vanwege bouwgerelateerde beperkingen. Deze zijn net als schroeven aangebracht en dampdicht gebalsemd. Een aantal van de klinknagels die vorig jaar al waren aangebracht, zijn nu ook dampdicht gelijmd. In de volgende stap medio december en ook in januari zal de vuurkist worden vastgeklonken en zullen de klinknagels die op andere plaatsen ontbreken worden toegevoegd.

Afbeelding linksboven: Verwijderen van de oxidelaag in het gebied van de latere klinknagels. Rechtsboven: Installatie van de voorbereide vuurkist in de ketel.

Boren van de klinknagelgaten in het gebied van de zogenaamde “Stiefelknechtplaat” (rechtsboven) en het brandgat (linksboven) met een pneumatische boor.

Foto linksboven: Boren van de klinknagelgaten in het gebied van de basisring met behulp van de boormachine en boormal. Rechtsboven: Afgewerkte klinknagelgaten in de vuurkist.

Foto linksboven: Productie en montage van schroefklinknagels voor niet-klinkbare gebieden. Foto middenboven: Boren van de klinknagelgaten in het basisgebied van de rookkamerpijpwand. Rechtsboven: Dampdicht klinken. De dichtheid wordt bereikt door het “breeuwen” van elke individuele klinknagelkop met een pneumatische hamer en beitel.

Foto linksboven: Nieuwe onderste ring klinknagels al op lengte gezaagd. Middenboven: Parallel opwarmen in de klinkoven. Rechtsboven: Het vormen van de sluitkop met een pneumatische hamer.

Foto linksboven: Klaar met het vastklinken van de basisring. Rechtsboven: Afgewerkt popnagelen van de pijpwand van de rookkamer.

Voordat elke klinknagel werd geplaatst, moest het boorgat opnieuw op maat worden geruimd met de pneumatische boor. Daarna kon de klinknagel worden gezet. In de volgende stap worden de klinknagelkoppen dampdicht afgekit, wordt het brandgat geklonken en worden de onderste ringhoeken bewerkt.

Foto’s: Hoffmann en Weidelich.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.