Reconstructie van locomotiefloods: Voorbereidende planning sinds 2008

De plannen voor de herbouw van het gesloopte deel van de locomotiefloods zijn al in 2008 ingediend. In datzelfde jaar werd de bouwvergunning afgegeven, zodat de erfdienstbaarheid vervolgens kon worden goedgekeurd door de eigenaar van het terrein, DB-Netz AG. Met deze formele kennisgevingen was voldaan aan de voorwaarden voor het in gebruik nemen van de constructieberekening en de proefstatica.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.