Bahnwelt Update (Week 8/2023)

Voorloopas van de 23 042 verwijderd

Nadat de 23 042 medio december onder stoom aan de deskundige was gepresenteerd, zou kort daarna de geplande acceptatierit plaatsvinden om de loc in bedrijf te controleren en eventueel gebreken op te sporen die pas tijdens de rit aan het licht komen. Helaas kon de acceptatierit om organisatorische redenen niet plaatsvinden en zal deze zo spoedig mogelijk worden ingehaald. Bij een inmiddels uitgevoerde inspectie is gebleken dat het Krauss-Helmholtz loopwerk een defect vertoont, waardoor de acceptatie van de locomotief in gevaar komt. Daarom werd besloten het onderstel te verwijderen om het defect op korte termijn te kunnen verhelpen.

Daartoe werd de aszink van het museum gebruikt, waarmee alle assen van een locomotief kunnen worden verwijderd zonder de hele machine te hoeven tillen. Op de aszink wordt de te laten zakken as (inclusief het voorste frame) eerst ondersteund met een hydraulische ram. Vervolgens wordt een stuk rails van ongeveer twee meter lang opzij geschoven. De as wordt losgemaakt van het locomotiefchassis en met behulp van de hydraulische vijzel in de put neergelaten. Via een ondergrondse dwarsverbinding kan de as dan naar het naastgelegen spoor worden verplaatst, waar hij weer naar boven kan worden gebracht. Als alternatief – en dat is in dit geval gebeurd – wordt het spoor boven de askuil hersteld, de locomotief uit de loods geduwd, het spoor weer verwijderd en de as gelicht.

Verplaatsing van de vrachtwagens

Momenteel zijn wij druk bezig met een verkenning van onze voertuiginzameling, mede vanwege de bouw van de parkeer- en reinigingsfaciliteit (ARA) voor ICE-treinen op het terrein van het voormalige rangeerterrein Kranichstein door DB Fernverkehr (https://www.boxenstopp-darmstadt.de/).
Daarbij zal ook de verzameling zware voertuigen moeten verhuizen. Helaas heeft de tand des tijds ervoor gezorgd dat sommige wegwalsen niet meer kunnen rollen en sturen. Daarom hebben we ze eerst geborgen en vervolgens wiel voor wiel geprobeerd ze weer begaanbaar te maken. Met maximaal 8 assen met elk vier wielen op een wegscooter was dit geen gemakkelijke onderneming, waarvoor soms zwaar materieel en een momentsleutel met het juiste verlengstuk nodig waren.
Nadat de scooters weer rollend zijn gemaakt, worden de stukken naar het kerngebied overgebracht en opgeknapt. Daarna wordt er een pure collectie van gemaakt, waarbij de hoeveelheid zware wegvoertuigen in verschillende uitvoeringen op één locatie vrij uniek is.

In het kader van de bouw van de opstel- en reinigingsinrichting (ARA) voor ICE-treinen op het terrein van het voormalige rangeerterrein Kranichstein door DB Fernverkehr (https://www.boxenstopp-darmstadt.de/) is het de bedoeling dat in de komende jaren op het terrein van het oude seinhuis “R1” en de sociale gebouwen van het rangeerpersoneel infrastructuur voor de ARA alsmede een nieuw museumeiland met tentoonstellingen over de geschiedenis en de techniek van het rangeerterrein worden gebouwd. Om de bouw mogelijk te maken moet het terrein voor ons deel eerst worden vrijgemaakt.

Momenteel staan daar enkele wegwalsen en andere zware voertuigen van het museum geparkeerd. Helaas heeft de tand des tijds ervoor gezorgd dat sommige voertuigen niet meer kunnen rollen en sturen. Daarom hebben we ze eerst hersteld en vervolgens wiel voor wiel geprobeerd ze weer begaanbaar te maken. Met tot 8 assen met elk vier wielen op een scooter was dit geen gemakkelijke onderneming, waarvoor soms zwaar materieel en een momentsleutel met het juiste verlengstuk nodig waren.

Nadat de stukken weer rollend zijn gemaakt, zullen zij naar het kerngebied worden overgebracht, opgeknapt en tentoongesteld in het kader van de tentoonstelling van zware voertuigen.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.