50 jaar historisch treinverkeer van de Museumsbahn e.V.

Eind 1970 werd in Darmstadt de sponsorvereniging van ons spoorwegmuseum opgericht, onder andere om zogenaamde oldtimerritten met stoomlocomotieven te organiseren.
In 1972 schonk Südzucker AG, fabriek Regensburg, de fabrieksstoomlocomotief nr. 4 aan de vereniging. Het betrof de voormalige Beierse lokaalspoorlocomotief type BB II, Betr-Nr. 2527, gebouwd door Maffei in München in 1903, die door de Deutsche Reichsbahn het locnummer 98 727 kreeg. Na 40 jaar dienst was zij in 1943 naar de suikerfabriek gekomen.

Voordat de locomotief na de overdracht aan de museumspoorwegen weer op de Bundesbahn kon worden ingezet, moesten de wielstelprofielen door draaien worden gecorrigeerd. Daarom werd zij op 22 oktober 1972 naar de dichtstbijzijnde ondervloerse draaibank in Würzburg gesleept. Daar werd de loc ook opgeknapt, zodat hij weer voor treinreizen kon worden ingezet.

Omdat het overbrengen van de locomotief naar Darmstadt enige kosten met zich meebracht, ontstond het idee om met speciale ritten op weg naar Darmstadt tariefinkomsten te genereren. Zo werd de allereerste speciale rit van de Museumsbahn e.V. gepland voor 11.03.1973. De route liep van Würzburg via Ochsenfurt en de toen nog bestaande Gaubahn naar Weikersheim naar Lauda. Hier werd de 98 727 bij het bereiken van de eerste etappebestemming naar Darmstadt losgekoppeld. De wagons van de speciale trein met de passagiers konden in Lauda worden gekoppeld aan een reguliere passagierstrein terug naar Würzburg.

De 98 727 is een kleine Beierse lokaalspoorlocomotief waarvan de watervoorraad niet voldoende is om de hele afstand af te leggen zonder bij te tanken. Daarom werd een stop gepland bij het station van Sonderhofen. Er was een restaurant bij het station om de passagiers te voeden en een vrijwillige brandweer in het dorp, die graag de ongebruikelijke taak op zich nam om een stoomlocomotief van water te voorzien.
Ter herinnering aan deze gebeurtenis overhandigde een vertegenwoordiger van de brandweer een wimpel met een toepasselijk opschrift aan de reisleider van de museumspoorweg, en overhandigde de museumspoorweg een foto van de locomotief aan het hoofd bedrijfsvoering van de brandweer.

De passagiers namen de rit met enthousiasme. Naast de waterinname was er veel te zien. Zo was er een speciale stop gepland met een schijnaanloop op een helling. De “Susi” beheerste dit met glans en werd toegejuicht door de passagiers.
Deze speciale reis was een belangrijke fase in de ontwikkeling van de vereniging. Eind 1973 was het aantal leden verdrievoudigd tot 50.
Een evaluatie van de gebeurtenissen rond de eerste speciale reis vindt plaats op zaterdag 11.03.2023 met een lezing in de wachtkamer van het museum door Uwe Breitmeier. Hij zal als lange tijd voorzitter van het bestuur en stoker in dienst in die tijd verslag doen van de gebeurtenissen. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Na een ongeluk heeft de “Zuckersusi” enige tijd fundamentele reparaties ondergaan. Momenteel wordt gewerkt aan haar ketel. Meer hierover vindt u op de projectpagina.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.