Reconstructie van locomotiefloods: Blootlegen van de fundamenten (september 2018 tot mei 2019)

De wederopbouw van de machineloods begon met “archeologische opgravingen”, waarbij de nog bestaande funderingen van de vroegere loodsopstanden 9,