Reconstructie van locomotiefloods: Blootlegen van de fundamenten (september 2018 tot mei 2019)

De wederopbouw van de machineloods begon met “archeologische opgravingen”, waarbij de nog bestaande funderingen van de vroegere loodsopstanden 9, 10 en 11 werden blootgelegd.

Top van links naar rechts: Met een graafmachine en veel handwerk worden eerst stukje voor stukje de bestaande resten van de natuurstenen fundering van de voormalige achterste schuurmuur blootgelegd. Volgens de constructieve specificaties moesten de funderingen tot 1,40m onder de latere bovenrand van het spoor worden verwijderd, zodat de nieuwe, met staal versterkte funderingen erop konden worden gebouwd. De spoorjukken die in de jaren tachtig bovenop de opgevulde onderzoekskuilen zijn gelegd, zijn aanvankelijk ter plaatse gelaten.

Top van links naar rechts: de funderingen tegenover de draaischijf werden ook zorgvuldig blootgelegd, en een parallelle afwateringsgoot van klinkermetselwerk werd tot op de bodem uitgegraven. Deze zogenaamde “ring kanaal” was opgevuld met bouwpuin toen de oude locomotiefloods werd afgebroken.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.