Twee verdienstelijke clubleden zijn op hun laatste trein gestapt

Het Spoorwegmuseum Darmstadt-Kranichstein heeft in korte tijd twee langdurig geëngageerde leden verloren, die ook buiten de grenzen van Darmstadt bekend waren. Wij rouwen om het overlijden van Armin Schmidt, die op 13.06.2022 overleed. Zijn bijnaam “S-Bahn Schmidt” werd hem door het personeel gegeven vanwege zijn liefde voor en kennis van de Berlijnse S-Bahn, die ook tot uiting kwam in zijn publicaties. En tenslotte heeft hij een historische Berlijnse S-Bahn trein van de sloop gered en in de voertuigencollectie van het museum opgenomen. Hier staat het als een technisch voorbeeld van de vroege ontwikkeling van gelijkstroomtreinstellen voor grootstedelijk verkeer met de stroomvoorziening via een zijgeleiderail. Het getuigt van de geschiedenis van het Berlijnse stadsvervoer, dat ook voor de mensen in de verdeelde en toch herenigde stad een bijzondere ontwikkeling heeft doorgemaakt. Armin Schmidt zette zich ook in voor de wederopbouw van het deel van de rotonde van Kranichstein dat al in de DB-tijd was afgebroken. Helaas kan hij nu niet langer getuige zijn van de voortgang van dit werk. Wij gedenken hem met dankbaarheid voor zijn vele jaren van dienst en ons medeleven gaat uit naar zijn familie en verwanten.
Slechts één dag later, op 14.06.2022, verloren we Erich Horvay. Als voormalig bedrijfsleider van de centrale groep voor zware voertuigen van DB en DB-AG in Darmstadt heeft hij zich na zijn pensionering intensief ingezet voor het behoud en de opbouw van een collectie zware railvoertuigen en Culemeyer-wegwalsen in het spoorwegmuseum Darmstadt-Kranichstein. Dankzij zijn inspanningen werden niet alleen verschillende wegwalsen en andere zware wegvoertuigen met bijbehorende tractoren aan de collectie van het museum toegevoegd, maar ook een 18-assige Uaai 672 draagwagen met hangende transformator en een Uaai 571 diepladerwagen met 10 assen. Bij speciale gelegenheden worden de verrichtingen van deze zware groep regelmatig in het museum gedemonstreerd. Erich Horvay stond in de professionele wereld bekend als een expert in zwaar transport. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe speciale voertuigen, zoals de zelfrijdende “Heuler” en andere constructies. Zijn naam is te vinden in talrijke publicaties. Last but not least adviseerde hij modelbouwbedrijven met zijn gedetailleerde kennis ook bij de realisatie van de grote prototypen in kleine modelschaal. Onlangs werd met zijn steun het 18-assige model gerealiseerd. Wij zullen Erich Horvay altijd in dankbaarheid gedenken en zijn werk in zijn geest voortzetten. Ons medeleven gaat ook uit naar zijn familie en verwanten. De sponsorvereniging van het spoorwegmuseum en de Stichting Bahnwelt Darmstadt Kranichstein

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.