Reconstructie van locomotiefloods: Montage van de sleuven in het gebied van de locomotiefloods (februari 2022)

Na de winterstop werd een begin gemaakt met het aanbrengen van de inmiddels geleverde spoorgroefprofielen op de rails in het gebied van de locomotiefloods. Aangezien de rails later worden ingebetonneerd, kunnen lichtere Z-profielen worden gebruikt in plaats van de gegroefde profielen, zoals die gebruikelijk zijn bij b.v. de aanleg van tramwegen en bij spoorwegovergangen. Er werden speciale klemmen gemaakt om ze in de juiste uitlijning vast te zetten. Daarna werden het profiel en het railprofiel doorboord en aan elkaar geschroefd. Natuurlijk staat dit werk ook onder voortdurend toezicht van minstens één veteraan supervisor… Het afgewerkte gegroefde profiel ligt op gelijke hoogte met de railkop. Dit betekent dat de betonvloer waterpas kan worden gemaakt en de sleuf permanent wordt vrijgehouden zonder dat dit afbrokkeling en scheuren in de betonvloer veroorzaakt. Bij evenementen kunnen de groeven worden afgesloten door er houten latten in te leggen, zodat er geen struikelgevaar is.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.