Project “Nieuwbouw van locloodsdeuren” voltooid

Bijna 15 jaar geleden kwam de Museumsbahn e.V. op het idee om de deuren van de locomotiefloods te vernieuwen. Alle deuren moesten worden uitgevoerd in de historische geklonken constructie. Het ontwerp is gebaseerd op dat van de eerste “poortgeneratie”, zoals die tot ca. 1945 in de locomotiefloods aanwezig was. Naast de cultuurhistorische waarde bieden deze poorten het voordeel dat de bovenste helft beglaasd is en er dus meer licht in het interieur valt, ook als de poorten gesloten zijn.
Ten slotte werd in de herfst van 2008 het project “Nieuwbouw van de locloodsdeuren” gestart in samenwerking met het Ausbildungsverbund Metall (AVM) in Rüsselsheim. De AVM is een sociale instelling zonder winstoogmerk die actief is op het gebied van opleiding, kwalificatie en werkgelegenheid. De nieuwe constructie van de poorten kon worden gerealiseerd als leerproject in het kader van de opleiding tot metaalarbeider.
Als “prototype” werd enerzijds de poort aan de achterzijde van de loods tegenover de Steinstraße vernieuwd, omdat deze andere afmetingen heeft dan de poorten aan de kant van de draaischijf, en anderzijds kon de eerste ervaring worden opgedaan voor de “serieproductie”.

Rohbau des ersten Tores in der Werkstatt des AVM (Dezember 2008)
Rohbau des ersten Tores in der Werkstatt des AVM (Dezember 2008)

Het achterste loodshek werd niet alleen door de stagiairs vervaardigd, maar ook ter plaatse in het spoorwegmuseum geïnstalleerd.
Ongeveer een jaar later, vanaf de zomer 2009, begon de serieproductie van de fronthekken.

Erster im Rohbau fertiggestellter, provisorisch geschraubter Flügel vor der Nietung (September 2009)

In oktober 2009 waren alle 16 poortvleugels klaar voor de daaropvolgende klinkwerkzaamheden. Hiervoor werd de 5-tons klinkmachine van het museum speciaal naar Rüsselsheim vervoerd. Als workshop in de opleiding werd het onderwerp “warmklinken” eerst in theorie voorbereid en vervolgens samen met de werkplaatschef van het museum in de praktijk gebracht.

Die ersten Nieten im Glühofen
Fertig genietetes Knotenblech
Warmnietung mit den Auszubildenden
Die Torflügel stehen zum Transport ins Eisenbahnmuseum bereit (April 2010)

De afwerking van de poorten zou door het museum worden gedaan. Het werk van de AVM eindigde dus op dit punt. Op dit punt willen wij de stagiairs bedanken die het werk onder leiding van hun trainer, de heer Bauer, hebben uitgevoerd!
Daarna volgden jaren van noeste arbeid om alle 16 vleugels te schilderen, te conserveren en de houten invulling aan te brengen (ca. 64 m2 in dubbele laag). De beglazing van de ramen bleek een uitdaging. Hier was de taak om 768 (!) ruiten afzonderlijk te beglazen met raamkit. Per ruit werd één kilogram stopverf gebruikt, zodat uiteindelijk in totaal ca. 770 kg stopverf op alle doelen is gebruikt.
Een woord van dank gaat uit naar de volgende bedrijven die ons met materiaal hebben gesteund:

  • EGO GmbH voor de donatie van 400 kg plamuur.
  • Karl Traser GmbH Fensterbau, Arheilgen, voor de donatie van 400 op maat gesneden ruiten.
  • Schreinerei Pfeiffer, Groß-Umstadt, voor de donatie van 400 op maat gesneden ruiten.

De montage van de eerste voorpoort vond plaats op 22 juni 2019. De kort tevoren aangeschafte tweeweggraafmachine was een grote hulp. Opnieuw was het belangrijk om voldoende ervaring op te doen, zodat een efficiënt montageproces resulteerde voor de verdere poorten. Eerst moest de oude plaatstalen poort worden gedemonteerd.

De volgende stap was het plaatsen van beide nieuwe poortvleugels tegen de voorkant van de schuur, ze vastzetten en de positie van de scharnieren markeren. Nu konden de gaten voor de schroefbevestigingen worden geboord. Het duurde een hele dag om zover te komen.

Er moest nog een werkdag worden geïnvesteerd in het monteren van de vier raaminzetstukken en het doen van een paar kleine dingen voor een soepele werking van de vleugels:

  • Montage van de beugels met het hek open
  • Beglazing van de vier bevestigingsopeningen van de kozijnen
  • Aanpassing van de onderste scharnieren in verband met het opschuiven van de dakbalken van de schuur
  • Aanpassing van de sluitbouten

Vanwege de beperkte mankracht als gevolg van de prioriteit voor onderhoud en restauratie van de bedrijfswagens, werden de verdere werkzaamheden zodanig gepland dat per jaar twee poortinstallaties konden worden voltooid.

De laatste poort werd geïnstalleerd vóór Kerstmis in december 2022. Na voltooiing van alle afwerkingswerkzaamheden (eindschilderwerk en aanpassing van de bovendorpels) werd het project in maart 2023 definitief afgesloten.

Een extra taak, waarmee in de projectplanning van de loodsdeuren nog geen rekening was gehouden, ontstond in 2009 na inspectie van de pui boven de loodsdeuren. Nadat daar zonder toestemming een ruit was losgeraakt en in vrije val op de grond terecht was gekomen (gelukkig zonder lichamelijk letsel), moest hier dringend actie worden ondernomen. Met de Internationale Federatie (IB) kon een andere sociale instelling in Darmstadt worden gewonnen voor de vernieuwing van de ruit. De IB biedt ook kansarme jongeren de mogelijkheid een opleiding tot metaalarbeider te volgen. Naast de productie namen de stagiairs ook de montage voor hun rekening.

Herstellung der Rahmen in der Werkstatt des IB
Fertige Metallrahmen

Voor de montage van de frames werd een stellage gemonteerd op een platte wagen die van spoor naar spoor kon worden verplaatst. Zo waren materiaal en gereedschap altijd bij de hand en kon vervelende montage en demontage worden vermeden.
Ook hier gaat onze dank uit naar de IB-stagiairs onder leiding van de heer Dilling.
De glazen ruiten werden ter beschikking gesteld door de firma Glas Meyer, Ginsheim. Hartelijk dank hiervoor.

Installatie van de raamband door de stagiairs in het museum.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.