Heropening van het training seinhus

Op zaterdag 13 mei 2023 werd het oefensignaalhuis heropend in het kader van een feestelijke bijeenkomst met specialistische presentaties in kleine kring van uitgenodigde deskundigen. Tijdens de Coronaperiode, wanneer er weinig bezoekers zijn, werd de faciliteit voor het demonstreren van besturings- en veiligheidstechniek door acht vrijwilligers in 4.000 werkuren grondig onder handen genomen en zowel visueel als technisch uitgebreid. De opknapbeurt duurde van november 2019 tot april 2023.

De werking van een mechanisch seinhuis als technisch beschrijvend apparaat voor het instellen van wissels en het beveiligen van het treinbedrijf bestaat sinds 1978 in het museum. De installatie werd voor het eerst uitgebreid in 1990. Sindsdien konden vele museumbezoekers zich tijdens speciale evenementen door deskundige museummedewerkers laten informeren over de veiligheidstechniek en de werking van een seinhuis. De combinatie en verwevenheid van originele seinhuisinstallaties met een modelspoorbaan is waarschijnlijk uniek in heel Duitsland. En bezoekers, jong en oud, waren altijd zeer onder de indruk van de overzichtelijkheid van het systeem. 

Volgens de oorspronkelijke schakelspecificaties is nu een zogenaamde spoorblokbeveiliging toegevoegd en een volautomatisch station als bloksteller ontwikkeld. Wanneer de grote wisselhendels zijn ingesteld, rijden de modeltreinen op indrukwekkende wijze van station naar station volgens de veiligheidsvoorzieningen van het prototype op een nu uitgebreide en liefdevol herziene modelspoorbaan. Een bijzonder hoogtepunt is een in de modeltrein ingebouwde camera, waarmee een machinist uit de naburige ruimte de trein op prototypische wijze bestuurt.Als in een soort simulator ziet hij op een monitor de stand van de seinen en wissels op het spoor voor zich.

In de toekomst zal het systeem ook worden gebruikt voor lezingen aan de TU Darmstadt. Een eerste test is al met succes uitgevoerd.

Tijdens de Wereldspoordagen op Hemelvaartsdag en het daaropvolgende weekend zal de baan voor het eerst weer aan het grote publiek worden getoond.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.