Nieuwe aankoop spoorwegpostvoertuigen

De afdeling Collecties van Heusenstamm kon uit de overtollige voorraden van het Museum für Kommunikation in Frankfurt (het vroegere Postmuseum) in totaal twaalf perronwagons en handkarren van verschillende types verwerven, die tot de stopzetting van het postvervoer per spoor in 1992 nog overal te vinden waren in de spoorwegpostkantoren en op de bagage- en postperrons van de spoorwegstations.
Onder de aangekochte voertuigen bevinden zich ook twee elektrische tractoren van verschillende bouwjaren.
Iedere “wat oudere” spoorwegliefhebber zal zich de massa’s gele postwagens herinneren die schijnbaar ongebruikt en overvol op de perrons stonden, klaar om op elk moment brieven en pakjes van de verzamelpunten van de spoorwegpostkantoren over te brengen naar de verschillende soorten spoorwegpostwagons. Zowel de trekkers als de perronwagons moesten uiterst wendbaar zijn om de laatste wagon zonder schade over de haaks op het perron staande spoorovergangen te kunnen stoten. Zij waren zelfs goed manoeuvreerbaar in stilstand, zodat zij met de hand naar de laaddeuren van de postwagons konden worden gemanoeuvreerd. Omdat het laden snel moest gebeuren: In de late avonduren was het op het centraal station van Frankfurt een alledaags gezicht om de eeuwig lange rijen postwagens over het dwarsperron te zien rollen achter een tractor en de gehaaste reiziger de snelle toegang tot de trein, klaar voor vertrek, te versperren …. De voertuigen zullen eerst worden gestald, deels geconserveerd en deels zorgvuldig gerepareerd. De zeer goede tot goede staat van instandhouding komt overeen met de buitengebruikstelling in het laatste jaar van exploitatie. In de toekomst zullen zij worden gebruikt bij grote evenementen zoals de Wereldspoordagen om de voormalige spoorwegpost te vertegenwoordigen. Samen met de op de monumentenlijst geplaatste en oorspronkelijk bewaard gebleven en uitgeruste postwagen voor normaalspoorvervoer zal de vroegere postverwerking worden gereconstrueerd. Wij danken het Museum van Communicatie, mevrouw Schuberthan (foto links onder) en de heer Thürmer (foto rechts onder) voor het verkrijgen en verstrekken van de voertuiggegevens, alsmede onze ijverige eigen vervoerder, geilen Heiner (Fuhrgeschäft Heinrich Geil) voor het uitvoeren van de transporten.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.