23 042 weer onder stoom

Na meer dan 3 jaar kon op 22.07.2022 opnieuw een vuur worden ontstoken in de 23 042. De ketel werd langzaam en voorzichtig opgewarmd. Na ongeveer 6 uur had de ketel de nodige druk. De locomotief werd eerst met verwijderde schuiven door een kleine locomotief uit de locomotiefloods geduwd om de cilinders bij iets minder dan 6 bar uit te blazen. Dit verwijderde vuil van het werk van de stoommachine. Voorts werden de aggregaten van de locomotief (lucht- en voedingspomp, alsmede de dynamo) in bedrijf gesteld. Tegen de middag werd de locomotief teruggetrokken naar de locomotiefloods om de schuifafsluiters te installeren.
Het opblazen van de cilinders op de kolen kraan
Eerste uitgang van de locomotiefloods
Rond 8 uur ‘s avonds was het zover. Voor het eerst sinds mei 2019 kwam de 23 042 op eigen kracht uit de locomotiefloods. De veiligheidskleppen werden vervolgens getest.
Op zaterdag 23.07.2022 werd de locomotief dan weer opgewarmd voor de warme druktest. Voorts vonden een basissmering van alle smeerpunten en verscheidene rondritten over het terrein plaats voor het personeel dat bij de hoofdinspectie betrokken was. Al met al was de warming-up een compleet succes en de crew is erg trots op wat er is bereikt! Nu moet aan kleine gebreken worden gewerkt tot de locomotief volledig bedrijfsklaar is.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.