Permanente tentoonstelling

Zware voertuigen

Om bedrijven zonder opstelspoor ertoe aan te zetten goederen per spoor te vervoeren, werd vóór de Tweede Wereldoorlog het “deur-tot-deur”-concept ontwikkeld, dat klanten in staat stelde containers van verschillende afmetingen of zelfs goederenwagons ter plaatse te ontvangen of te leveren. Volgens deze eisen ontwikkelde J. Culemeyer een aanhangwagen voor het vervoer van spoorwagons. Dit wegvoertuig, de wegwals, maakte het mogelijk goederenwagons en zware ladingen economisch en gemakkelijk over de weg te vervoeren. Dit betekende dat een goederenwagon over de weg van een goederenstation naar een bedrijf kon worden gebracht, en dat het kostbare en tijdrovende overladen van de goederen niet langer nodig was. In 1933 werd een octrooi in die zin verleend onder de naam “Travelling Siding”.

De groep zware goederen in ons museum behandelt de geschiedenis van het gecombineerd vervoer tussen weg en spoor. Daartoe behoren de wegwalsen Culemeyer en de wegwalsen voor zware lasten, diverse trekkereenheden, alsmede een zogenaamde “draagbekwagen” en een diepladerwagen. Demonstraties van de Culemeyer-wegwalsen vinden plaats tijdens speciale evenementen zoals de Rail World Days.

Toegankelijkheid van de tentoonstelling:

Demonstraties (meestal als onderdeel van evenementen)

Foto galerij

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.