Loc Rhein: Duitslands oudste stoomlocomotief blijft voorlopig een schat in de Rijn

Grootschalige opgravingen konden de locomotief "Rhein" niet opgraven

Mainz/Germersheim, 2 oktober 2018. “Ik ben verbijsterd en verbijsterd. Ik kan niet verklaren welke anomalie wij hebben ontdekt tijdens onze jarenlange herhaalde metingen aan krib 527 bij Germersheim,” zei prof. dr. Bernhard Forkmann maandagavond laat op een bijeenkomst van alle projectdeelnemers aan de zoektocht naar Duitslands oudste stoomlocomotief in Mainz. Wolfhard Neu van het bergingsbedrijf OHF had eerder aangekondigd dat er geen Kessler-locomotief “Rijn” kon worden gevonden tijdens de uitgebreide zoektocht op de aangewezen bergingslocatie.

Het rivierbouwbedrijf heeft de afgelopen dagen een gebied van meer dan 450 vierkante meter uitgebaggerd tot een diepte van negen meter – zonder succes. Naast de exacte locatie die door schatgravers was ontdekt, had Neu’s bedrijf ook een andere verdachte locatie ontdekt. OHF heeft, in plaats van tot de geplande diepte van vijf meter te baggeren, bijna twee keer zo diep gebaggerd omdat het gezochte ijzerlichaam niet tevoorschijn kwam. Twee onafhankelijke bedrijven zijn ter plaatse geweest en hebben de Rijn opnieuw onderzocht en metingen verricht. De speciale bedrijven en de explosievenopruimingsdeskundigen die werden ingeschakeld om te helpen, hadden evenmin succes.

Dus erkende de geofysicus prof. dr. Forkmann, die sinds het begin van de jaren negentig samen met de schatgravers de metingen had verricht, maandagavond: “Er ligt geen locomotief in de Rijn bij Buhne 527.” Hij zei dat hij zelf geen andere metingen of controles kon verrichten dan die welke reeds hadden plaatsgevonden. Hij zei dat hij zijn wetenschappelijke verplichting en zijn persoonlijke motivatie zou nakomen om te proberen op te helderen wat de oorzaak is geweest van de anomalie in de metingen van de magnetische gevoeligheid in verschillende jaren, seizoenen en bij verschillende Rijnhoogten in de afgelopen decennia. Maar de zoektocht is vooralsnog mislukt.

De reacties van schatgravers Horst Müller, Uwe Breitmeier en Volker Jenderny waren veel emotioneler. “Vandaag is onze levenslange droom in duigen gevallen. Wij hebben 30, soms 25 jaar naar de locomotief “Rhein” gezocht en waren er zo zeker van dat wij hem gevonden hadden. Dit gevoel dat de schattenjacht mislukt is, is nog niet onder woorden te brengen. We moeten deze informatie nog verwerken, zeiden de schatzoekers. De consensus was dat een andere zoektocht – op deze site of op een andere – uitgesloten was voor de oudere mannen.

Terrein wordt ontmanteld, berging geannuleerd op 21 oktober 2018

Voor alle betrokkenen bij het project gaat het werk nu verder zonder de locomotief: het bergingsbedrijf OHF zal de komende dagen beginnen met de ontmanteling van het terrein en de verwijderde krib vakkundig weer opbouwen. Prof. Dr. Forkmann zal ter plaatse proberen uit te vinden wat de oorzaak was van de anomalie in zijn metingen. Het projectbureau “Jagers van de gezonken locomotief” zal de berging annuleren en praten met tal van betrokkenen, van fans tot media tot donateurs, sponsors en andere ondersteuners van het project. En de schatgravers Horst Müller, Uwe Breitmeier en Volker Jenderny zullen – net als duizenden spoorwegliefhebbers en -fans die de afgelopen decennia door het project in de ban zijn gehouden – vooral één ding moeten doen: de schok en de teleurstelling verwerken.

Achtergrond

Het is het oudste monument van de Duitse spoorweggeschiedenis en een waardevol bezit van de industriële cultuur – de stoomlocomotief “Rhein”. Gebouwd in 1852 in de Kessler-fabriek in Karlsruhe, viel hij in hetzelfde jaar in de Rijn bij Germersheim, op weg naar zijn plaats van gebruik aan de spoorlijn Düsseldorf-Elberfeld. Deze “schat” ligt daar nu al 166 jaar begraven. Eerdere pogingen om de locomotief “De Rijn” te bergen mislukten, waarna hij in de vergetelheid raakte. Latere pogingen om het te lokaliseren duurden tientallen jaren. Nu geloofde men dat de “schat in de Rijn” was herontdekt, en de berging zou dit jaar plaatsvinden.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.