Lezingenavond “Over de geschiedenis van het station Kranichstein”.

Op 4 oktober vond een lezing plaats over de geschiedenis van station Kranichstein als onderdeel van de maandelijkse lezingenreeks. De lezing weerspiegelde de resultaten van onderzoek dat enkele maanden geleden werd uitgevoerd in verschillende archieven, waaronder het stadsarchief van Darmstadt.

De spreker behandelde een breed scala aan onderwerpen vanaf de komst van de spoorlijn in 1858 tot nu. In de 19e eeuw was de aanleg van de spoorlijn bedoeld om te concurreren met de spoorlijn die ten noorden van de Main van de Rijn naar Hanau en Aschaffenburg liep. Omdat het hoofdstation van Frankfurt nog niet was gebouwd, werd dit verkeer gehinderd door de noodzaak om goederen over te laden tussen de stations van Frankfurt. Het verkeer op de nieuwe lijn ontwikkelde zich goed, zodat ook Darmstadt ervan profiteerde. Rond de voorlaatste eeuwwisseling werd begonnen met de bouw van een rangeerterrein in Kranichstein, dat toen ook diende als overslagpunt voor bouwmaterialen voor de nieuwbouw van het hoofdstation van Darmstadt en het bijbehorende spoorplatform. Het werd verder uitgebreid in de eerste helft van de 20e eeuw en nauwelijks verwoest tijdens de oorlog, en diende de Amerikaanse bezettingsmacht als een belangrijk transportknooppunt. In de jaren 1960 was het opnieuw een belangrijk overslagcentrum voor bouwmaterialen voor de bouw van de moderne Kranichstein, waar veel wagons naar de bouwplaatsen werden vervoerd met Culemeyer voertuigen.

De spreker plaatste de gebeurtenissen rond het station in de context van de huidige gebeurtenissen, zodat de vele veranderingen tegen de achtergrond van het verstrijken van de tijd beter te begrijpen waren.

De lezing eindigde met een korte blik op de opstel- en reinigingsfaciliteit voor ICE-treinen die momenteel in aanbouw is en die in de komende jaren gebouwd zal worden op een deel van het rangeerterrein.

Zicht op het stationsgebouw van Kranichstein rond 1920 (© Archief Trägerverein Museumsbahn e.V.)
Roundhouse, waarschijnlijk 1951 (© Archief Trägerverein Museumsbahn e.V.)
Zicht in noordelijke richting vóór de elektrificatie en na de ontmanteling van de seinbrug (1956?) (© Archief Trägerverein Museumsbahn e.V.)
Machineloods met watertoren, begin 1951 (© Archief Trägerverein Museumsbahn e.V.)

De volgende lezingenavond vindt plaats op woensdag 1 november 2023 om 20:00 uur. Karl-Heinz Holub zal een lezing geven over het onderwerp “Funiculaire spoorwegen”.

Met behulp van kabelspoorwegen kunnen aanzienlijke hoogteverschillen over korte afstanden worden overwonnen. Dankzij de ingenieuze technologie, waarbij het bergafwaartse rijtuig het bergopwaartse rijtuig als het ware omhoog trekt, is er nauwelijks extra energie nodig voor de werking. Toch worden de kabelbanen vaak overschaduwd door spectaculaire bergspoorwegen en kabelbanen in de lucht. Voor zowel de stedelijke als landelijke bevolking in bergachtige gebieden vormen ze echter een centraal onderdeel van de dagelijkse mobiliteit.

Aan de hand van talloze voorbeelden van over de hele wereld wordt een grote verscheidenheid aan systemen gepresenteerd en worden hun specifieke vereisten en oplossingen besproken. De lezing is daarom zeker een bezoek waard voor zowel geïnteresseerden in technologie als reizigers.

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.