Districtstafel Kranichstein in het Spoorwegmuseum

Op woensdag 24.05.2023 organiseerde Bahnwelt in het Spoorwegmuseum de districtsvergadering van Kranichstein. Naast andere spoorweggerelateerde onderwerpen stond de regelmatig gehouden inspraakbijeenkomst in het teken van het nieuwe bouwproject van de ICE parkeer- en reinigingsfaciliteit (ARA) door DB Fernverkehr AG op het terrein van het voormalige rangeerterrein. Als onderdeel van de uitbreidingsplannen voor de lange afstand moet het verkeer in heel Duitsland worden uitgebreid tot 260 miljoen passagiers per jaar, waarvoor naast de huidige 460 treinen ongeveer 140 nieuwe ICE-treinen moeten worden aangeschaft. Hiervoor moeten ook tien tot 15 nieuwe ARA’s worden gebouwd. Bahnwelt is ook betrokken bij de uitvoering van de installatie in Kranichstein: Delen van het voormalige rangeerterrein zullen behouden blijven en in het tentoonstellingsconcept worden geïntegreerd. Bovendien krijgt het museum een eigen spoor langs de nieuwe voorzieningen.

Vertegenwoordigers van Deutsche Bahn presenteerden het project aan de meer dan 120 aanwezige burgers en beantwoordden hun vragen. Het project zal de komende jaren grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven in het district Darmstadt. Enerzijds zullen er volgens de Deutsche Bahn ongeveer 100 banen worden gecreëerd, maar anderzijds vrezen de burgers aanzienlijke verstoringen door langere sluitingstijden van de spoorwegovergang, lawaai en bouwverkeer. De vertegenwoordigers van de Deutsche Bahn konden deze bezorgdheid echter wegnemen. Treinen zullen de ARA alleen tijdens de nachtelijke uren in- en uitrijden, voor rangeerbewegingen ter plaatse zou de sluiting van de overweg niet nodig zijn. Geluidsemissies zijn ook geen probleem, aangezien de ICE-treinen over het algemeen zeer stil zijn en slechts langzaam rijden in het station.

De voorbereidende bouwwerkzaamheden zijn al aan de gang en de dier- en plantensoorten worden momenteel in kaart gebracht. In juni/juli wil de spoorweg de goedkeuringsdocumenten voor de planning indienen bij de Federale Spoorwegautoriteit. Tussen augustus en november zal het terrein dan worden onderzocht door de explosievenopruimingsdienst. De Federale Spoorwegautoriteit zal de documenten na onderzoek publiceren. De start van de bouw is gepland voor 2025.

In een reeks gesprekken met buurtbewoners in de marge van het evenement kregen de medewerkers van Bahnwelt veel waardering voor de vrijwillige inzet en voor de planning van het museum rond de zijsporen!

Bahnwelt Newsletter

Registrieren Sie sich jetzt für unseren Bahnwelt Newsletter, um stets über kommende Veranstaltungen und aktuelle Aktivitäten informiert zu sein!

Gender nota

Voor een betere leesbaarheid wordt op deze website de mannelijke vorm gebruikt voor persoonsnamen en persoonlijke zelfstandige naamwoorden. Overeenkomstige termen zijn in beginsel van toepassing op alle geslachten met het oog op gelijke behandeling. De afgekorte formulering is slechts om redactionele redenen en het bevat geen beoordeling.

Newsletter Anmeldung bestätigen

Sie erhalten in Kürze eine E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bitte bestätigen Sie Ihre Newsletteranmeldung über den darin enthaltenen Link.